Speak english? Vyhľadať na stránke

V sobotu 11. 5. 2024 sme opäť vyrazili s tímom 11 členov na spoločný výjazd na Moravu k našim priateľom z farnosti Lidečko. Témou stretnutia bol Duch Svätý. Program sme rozdelili do dvoch blokov, ktoré pozostávali z modlitby chvál, svedectiev a prednášky. Zažili sme s tímom skvelý čas cesty, kedy sme sa zdieľali o tom, ako sme stretli osobne Ducha Svätého a ako v nás pôsobí a presvedčili sme sa o nekonečnej kreativite Ducha, ktorý túži po nás ešte skôr a viac ako si my vieme vôbec predstaviť. O to ľahšie sa nám potom vstupovalo do programu s účastníkmi duchovnej obnovy na mieste. Na záver stretnutia sme účastníkom ponúkli aj modlitby príhovoru, špeciálne za vyliatie, resp. znovunaplnenie Duchom a bol to ozaj zážitok vidieť túžbu a smäd tých, čo prišli, ale aj čo Duch spôsoboval – uvoľnenie radosti, pokoja, nádeje, slobody….
Ďakujeme organizátorom za pozvanie, služobníkom za nasadenie a Bohu za vedenie a ochranu.

za výjazdový tím
Martina Belejová