Speak english? Vyhľadať na stránke

V dňoch 10. – 13. novembra 2022 sme sa s viacerými našimi členmi zúčastnili výročného stretnutia ENC, ktoré sa konalo v poľskom Vroclave. “Gathering ENC” – teda spoločenstvo Európskej siete komunít je špeciálne stretnutie, kde sú pozvaní všetci členovia tejto už 25 rokov fungujúcej siete, ktorá združuje vyše 100 spoločenstiev a komunít z viac ako 15 krajín Európy.

Hlavnou témou stretnutia bolo “Vystrojenie v časoch zmeny” a hlavnými rečníkmi boli poľskí spíkri Marcin Zielinski a Karol Sobczyk, a tiež jeden zo zakladateľov ENC – rakúsky Američan 🙂 Bruce Clewett.
Marcin Zielinski, ktorý je v Poľsku známy službou uzdravenia, hovoril o najzákladnejšej, ale aj najpotrebnejšej veci v našich životoch, a tou je osobná modlitba. Hovoril o jej každodennej potrebe, o jej moci, aj o praktických tipoch na to, ako bojovať s rôznymi vyrušeniami v modlitbe. Karol Sobczyk veľmi zaujímavo poprepájal historické a teologické súvislosti medzi katolíckymi a protestantskými obnovami a prebudeniami, ktoré na záver vyhodnotil ako existenčne dôležité súčasti obnovy celej Cirkvi v kontexte doby aj spoločenských zmien. Bruce Clewett veľmi biblickým spôsobom zdôrazňoval, prečo je budovanie jednoty kľúčovou úlohou lídrov spoločenstiev, čím podčiarkol aj samotný význam siete ENC ako miesta budovania jednoty, vzájomného obohacovania a rastu.

Okrem veľmi podnetných hlavných prednášok sme mohli na stretnutí absolvovať aj aktuálne a kvalitné workshopy na témy ako emocionálna inteligencia, služba uzdravenia, kultúra dialógu, rodinné hodnoty a gender, misijná služba, či líderský tréning.
Súčasťou stretnutia bol aj tradičný štvrtkový ENC market – teda prezentácia typických jedál a nápojov z každej účastnej krajiny (litovský stôl opäť nesklamal:), piatkový chválový večer spojený s modlitbami za uzdravenie, sobotný shabbat podľa židovskej tradície, večerná tancovačka a nedeľný príhovor prezidenta ENC Johannesa Fichtenbauera na tému budúcnosti a výziev ENC, nechýbali tiež každodenná sv. omša, resp. Božská liturgia, či čas na prehliadku mesta a rozhovory.

V nedeľné dopoludnie sa do ENC siete pridali tiež tri nové spoločenstvá, resp. združenia – španielska sieť komunít Fe y vida, poľská komunita Halleju Jah a slovenská sieť spoločenstiev ZKSM.

Osobne som sa na tento ročník veľmi tešila, jednak preto, lebo to bolo opäť plnohodnotné stretnutie po čisto online ročníku a obmedzenom minulom roku, a tiež preto, lebo sme tam nemali nič na starosti, a tak sme si to mohli jednoducho „užiť“ :). Najsilnejším zážitkom boli pre mňa (ne)obyčajné stretnutia s priateľmi z Európy (Španieli, Švajčiari, Angličania, Litovčania, ale jasné, že aj Slováci:) – teda milé, jednoduché, ale hlboké zdieľania s ľuďmi, s ktorými po par minútach zistíte, že žijete veľmi podobné veci a môžete sa tak navzájom povzbudiť a obohatiť. Avšak aj obsah prednášok a workshopov bol veľmi kvalitný a plánujem sa k nemu ešte určite vrátiť a „stráviť“.

Celé stretnutie ENC bolo streamované naživo, no je tiež k dispozícii na zhliadnutie na youtube kanáli ENC po jednotlivých dňoch a častiach: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ04r1kT4wASAoTVJgoHPY5dUQU3dZ9eM

Martina Belejová