Speak english? Vyhľadať na stránke

Projekt Godzone zastrešuje okrem iného aj kemp pre mladých. Konal sa v auguste na Ranči v Kráľovej Lehote a tento rok ním prešlo 120 mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov. Organizátori nás pozvali na utorkový večer viesť modlitbu a hovoriť o téme identity v Bohu. Tentokrát vyrazila z Bratislavy čisto dámska posádka – Evka Hrešková, Lenka Jamborová, Mary Špesová a sestry Sima a Lenka Šalgovičové. Chválový tím doplnili animátori z GDZN campu – Aďo Kňazovický a bratia Krátki. 

Počas chvál zaznelo svedectvo Mary, ktorá hovorila o ceste k povolaniu do zasväteného života. O svoj príbeh v súvislosti s identitou sa podelila aj Evka a Lenka premostila do modlitby, počas ktorej mohli účastníci prijať od Boha pravdu o tom, kým sú. Ponúkli sme tiež možnosť individuálneho rozhovoru spojeného s modlitbou, ktorú využili mnohí prítomní. Bolo krásne modliť sa spolu s týmito mladými ľuďmi, hovoriť s nimi, žehnať im a povzbudiť ich vo viere. Ďakujeme!