Speak english? Vyhľadať na stránke

22. 1. 2022 sa v Otrokoviciach uskutočnilo stretnutie s názvom Poslaný chválit. Túto akciu organizovalo Společenství Projekt ON z Valašských Klobouk. Zišlo sa približne sto prevažne mladých ľudí z celej Moravy, ktorí sa venujú službe modlitieb chvál. Z nášho Spoločenstva na tomto stretnutí slúžili Štefan Esztergályos a Michal Steiner. Rozprávali na témy: Podstata chvál a Nadprirodzená služba. Je úžasné vidieť, ako posolstvo Božej blízkosti a evanjelia nie je obmedzené hranicami a všade sa rovnako dotýka sŕdc ľudí. Mladých, či starých.
Ďakujeme za krásny čas v Otrokoviciach.