Speak english? Vyhľadať na stránke

Boh ukryl do modlitby obrovskú moc, ktorá má byť uvoľnená práve, keď sa modlíme. Modlitbou má byť uvoľnená jeho prítomnosť v našich životoch. Táto moc má pôsobiť ďalej, ale väčšinou sa to nedeje. Modlitba, v ktorej je skrytá Božia moc je modlitba inej úrovne, než keď sa „štandardne“ modlíme. Ide o uvoľnenie niečoho Božieho do nás, aktivuje sa jeho moc a víťazstvo v našich životoch. Do tejto úrovne modlitby máme dorásť a najčastejšie sa to deje uprostred našich ťažkostí a problémov, nad ktorými potrebujeme zvíťaziť. Znamená to prekonať ich, zvládnuť, triumfovať, poraziť, získať nadvládu, niečo ovládať. Môžu to byť prekážky, ťažkosti či pokušenia, ľudia, ktorí sa nám snažia škodiť, či duchovný útlak. V tej situácii máme presadiť Božiu vôľu, máme sa modliť, aby konal tak, ako chce on. Veľakrát čaká na našu modlitbu, akoby bola podmienkou aby posunul veci ďalej.

Modlitba, ktorá takýmto spôsobom víťazí nie je pasívna. Je aktívna, vyzýva Boha, aby zasiahol, akoby bola útočná, žiada o pomoc Božiu, o zoslanie anjelov a podobne. Takto pripravujeme Boží zásah a on môže prísť a tieto veci zmeniť. Diabol sa snaží nás ničiť, klamať, ukazovať nám, že to nepôjde.

Keď sa chceme takto modliť, potrebujeme zvíťaziť nad sebou: lenivosťou, neverou, tradičnosťou, zvykom. Musíme sa modliť dlhšie, než sme zvyknutí. A to vôbec nie je jednoduché. Napadne nás veľmi veľa povinností a výhovoriek, prečo sa už musím prestať modliť. Vyžaduje to čas, ktorý je pre nás vzácny. Ak sa však ocitneme v takej situácii, musíme sa na ten dlhší čas pripraviť. Naše Spoločenstvo malo nedávno 90 dňovú šnúru modlitieb a pôstov. Potrebovali sme sa mimoriadne vložiť do vecí a vidíme ovocie. Niekto mi vravel: „Modlil som sa a Boh ma nevypočul.“ Tak som sa spýtal: „Ako často a ako veľa si sa za to modlil?“ Keď mi povieš, že si strávil veľa času a síl na modlitbách, môžeme sa nad tým zamýšľať a hľadať, prečo to tak je.

Druhé v poradí po víťazstve nad sebou je víťazstvo nad diablom. Bude nám zabraňovať sa modliť, príde nám to trápne a zbytočné. Pokúsi sa nás preťažiť inými vecami, aj duchovnými. Bude nám modlitbu znechucovať, bude sa nám zdať ťažká. A bude nám brať vieru. Keď v niečom dôležitom bojujeme a chceme sa modliť modlitbu, ktorá zvíťazí, bude sa nám zdať, že je to niečo príliš veľké a že sa vlastne modlitbou nič nemení a nedeje sa nič dôležité.

Tretia vec je ukázať Pánovi, že nám na tom naozaj záleží. Čo sme ochotní pre to urobiť, aby prišlo jeho víťazstvo do tejto konkrétnej situácie, či si vieme za tým stáť.

Treba tomu venovať čas a sústredenosť. Ide o modlitbový čas aj mimo tvojej pravidelnej modlitby. Netreba ju však zanedbávať. Naučiť sa byť každý deň s Bohom, ale ak je potrebná modlitba za nejakú zložitejšiu situáciu, je potrebné venovať sa tomu viac. Je napísané: „ustanovil som strážcov na hradbách, aby bdeli dňom i nocou.“ Ako strážcovia dňom i nocou. Máme byť takí zaujatí tou vecou, že sa za to môžeme modliť aj v noci. Modliť sa treba vytrvalo. Bez vytrvalosti nič nedosiahneme. Keď za chvíľu prestaneš, neočakávaj nejakú veľkú zmenu. Aj vdova chodila stále za tým sudcom, každý deň mu to pripomínala. Modli sa naliehavo, týka sa to naozaj teba. Naliehavo sa modlia napríklad rodičia za svoje deti, keď sú choré alebo v nebezpečenstve. Pán Ježiš tiež hovorí podobenstvo o naliehavosti. Nebolo to iba také „klop, klop“ a „prepáč, že ťa budím“. V tej dobe bolo pohostinstvo svätou povinnosťou a zákonom. Bolo neslýchané, keď sa človek nevedel postarať o svojich hostí, aj keď boli nečakaní. Naliehal na suseda, aj keď to sused nevnímal ako slušné. Modli sa naliehavo a nechaj sa viesť Duchom Svätým vo svojom modlitbovom zápase. Nechaj sa usmerniť, chce ťa viesť. Neprepočuj, čo ti Boh hovorí. Aby si sa nemodlil za čosi trochu iné, ako chce Boh. Pros Boha, aby ti ukázal, čo máš robiť. V listoch svätého Pavla je veľa o modlitbe v Duchu, o vedení Duchom. Je to veľmi dôležité. Vtedy sme najsilnejší a najefektívnejší. Všetku silu, ktorú do toho dávame naším časom, vytrvalosťou a naliehavosťou on nasmeruje. Môže sa stať, že aj veľké množstvo energie je nesprávne nasmerované. A napokon: nevzdávaj sa, aj keď je to pre teba vysiľujúce, lebo práve keď ti dochádzajú sily, môžeš byť veľmi blízko. Sväté písmo hovorí, že Pán Boh nás nedovolí skúšať nad naše sily. To, že Boh príde a zasiahne je blízko. Je potrebné byť na to pripravení. Prichádzajú aj ťažké veci, s ktorými treba pohnúť: vo vzťahoch, s povolaním, s prácou, s rodičmi, s financiami. Každý má inú oblasť, ktorá takúto modlitbu potrebuje. Chcel som vám dať nástroj, ako na to. Často je naša modlitba podmienkou, aby Boh mohol posunúť tieto veci dopredu, uvoľniť svoju moc do našich životov, ale víťazstvo prináša Boh.

Modlitba:
Bože, ďakujeme ti, že si najsilnejší na celom svete. Ty si veľký Kráľ. Ďakujeme, že máš všetku moc na nebi i na zemi. Stačí ti myšlienka a veci sú uskutočnené. Ty si stvoril nebo i zem, pre teba nie je problém pohnúť horou alebo zastaviť rieku a zmeniť celý náš život. Chceme, aby sme vedeli, že na našej strane je všemocný Boh. Chceme ťa osláviť a vyznať, že veríme, že všetko môžeš: meniť situácie v našich životoch, máš moc ľudí zastaviť a pustiť. Niet nikoho, kto by sa ti mohol vzoprieť. Máš moc niekoho poslať preč a niekoho poslať do nášho života. Sme ti vďační, že si s nami a že ťa môžeme poznať. Ty si Boh, ktorý prináša víťazstvo do našich ťažkostí a my sa nemusíme ničoho báť. Práve naopak, báť sa majú tí ostatní, pretože ty si s nami. Uprostred ťažkostí nám dávaš radosť, uprostred bolestí nám dávaš silu, ty prinášaš šťastie a víťazstvo. Prosíme ťa, aby si do našich sŕdc dal silu, odvahu a vernosť. Nasadenie. Aby si nás naučil využiť silu a moc modlitby. Nauč nás ako víťaziť na modlitbách, ako sa modliť tak, aby sa veci pohli. Príď viac do našich životov, daj nám vieru a vytrvalosť. Chcem ti dať všetky veci, s ktorými zápasíme a situácie, v ktorých potrebujeme tvoj zásah. Budeme ťa s tým tak otravovať a prosiť ťa. Daj nám múdrosť a daj nám počuť tvoj hlas, za čo sa presne modliť, čo robiť. My veríme v silu modlitby, posilni našu vieru. Túžiš, aby sme vydávali stovky svedectiev o tom, ako si zasiahol. Modlitbami chceme pripraviť cestu tvojmu požehnaniu a moci. Daj, aby sme sa nezastavili vo svedectvách, že tebe, Bože, nič nie je nemožné. Osláv svoje meno v našich životoch, aby sme mohli hovoriť o tom, ako si nám pomohol. Vylej na nás svojho Ducha, Pane. Chceme viac poznať, ako nás miluješ, chceme byť viac tvoji. Nechceme dovoliť, aby nás utlačil svet, chceme aby bola tvoja vôľa na nebi a na zemi. Nech príde tvoje víťazstvo, nech sa naučíme získavať víťazstvo za víťazstvom v tvojej moci. Buď vyvýšený, Pane.

    Mário Tomášik
© Spoločenstvo Martindom