Speak english? Vyhľadať na stránke

Do Dunajskej Lužnej sme išli na pozvanie otca Pavla od Dominikánov s programom pre birmovancov. Prvýkrát sme dali dokopy mládežnícky tím spoločenstva pre službu mladým.

Pripravili sme si program s hudbou, príbehmi o spoznaní Boha a modlitbami pred vyloženou Eucharistiou. Program dopĺňali diskusné skupinky s DIXIT kartami. Po spoločnom obede – grilovačke vo farskej záhrade a voľných pokecoch sme pokračovali príbehom o „chodení spolu“, ktorý porozprávali manželia Vojtechovci z nášho spoločenstva. Tiež prispeli svojimi skúsenosťami ohľadom výberu budúcich manželov/manželiek. Po ich príbehu sme sa rozdelili do skupiniek na chalanov a dievčatá, v ktorých sme diskutovali na prednášané témy. Na záver sme ponúkli osobnú modlitbu každému, kto mal záujem.