Speak english? Vyhľadať na stránke

V sobotu 26. 11. 2022 sme dostali pozvanie urobiť seminár o evanjelizácii pre dobrovoľníkov z Domu modlitby Quo Vadis, ktorý je v srdci Bratislavy. Spolu s dobrovoľníkmi boli na seminári aj vedúci evanjelizačného domu a duchovný otec pán kaplán Tomáš. Privítali nás pohostinne, s veľmi chutnými domácimi koláčmi a čajom.

Už od rána nás všetkých sprevádzala dobrá nálada a popoludnie sme začali modlitbou a odovzdaním našej túžby po šírení evanjeliového posolstva Pánovi Ježišovi.

Prvá časť semináru sa začala prednáškami a svedectvami od Mary a Zlatky, kedy sa dievčatá vo svojich svedectvách podelili o to, ako sa streli a spoznali s Ježišom, ako naplnil ich srdcia, vstúpil reálne do ich životov.  Odvtedy je ON tým, s ktorým prežívajú osobný vzťah plný novej identity a Jeho vedenia. Ježiš taktiež dal do ich sŕdc túžbu šíriť ďalej túto radosť zo vzťahu s ním, čo bolo základným posolstvom aj počas semináru, aby mohli aj ostatní ľudia počuť o tom, ako Pán mení životy. 

Po prednáškach a svedectvách sme sa spolu modlili a mali sme aj čas rozhodnutia sa nanovo odovzdať Ježišovi. Otec Tomáš nám potom slúžil modlitbou požehnania.

Prvá časť seminára bola zameraná na obnovenie vzťahu s Ježišom.

Druhú časť seminára viedol Michal. Bola zameraná na praktickú evanjelizáciu, teda ako by to mohlo vyzerať v praxi, keď sa stretneme s niekým, komu môžeme povedať evanjelium. Miško nám na mnohých praktických príkladoch vysvetlil, ako vhodne ľudí osloviť a aj to, prečo je dobré mať pripravený už vopred náš malý príbeh o tom, ako Boh konal v našom živote. Veľkou pomocou nám bude aj možnosť spoliehať sa na Ducha Svätého, ktorý nás často aj bez toho, aby sme to pociťovali vedie a dáva nám „prvotné slovo, či nejaký podnet“, ktorý sa môže stať účinným mostom pri našom oslovení.

Takto sme po tejto druhej časti nadobudli dojem, že to čo sa zdalo spočiatku v praxi ťažké a nevhodné, môže byť pomocou vhodnej prípravy a ochotou vykročiť  po čase jednoduché.

Mne osobne sa páčilo, že všetci, ktorí na seminári prednášali dali do popredia to ako veľmi dôležitý je práve vzťah s Ježišom. Samotný Ježiš a Jeho vedenie našich životov a spoliehanie sa na Neho je nádherným základom túžby, aby sa naše srdcia podobali časom viac tomu Ježišovmu, ktorý  ohlasoval vôľu svojho otca.

Seminár sme zakončili sv. omšou v Kostole sv. Trojice, kde sme sa mohli po omši ešte stíšiť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Tento výjazd bol pre mňa veľkým povzbudením.

Vlado

Službu na takejto akcii v rámci Martindomu som mal prvý raz a bol som veľmi príjemne prekvapený. Prednášky a svedectvá boli pre mňa veľmi obohacujúce, či už v duchovnej, alebo aj v praktickej časti (spôsoby ako evanjelizovať). Silné bolo pre mňa tiež spoločné modlenie sa vo dvojici za účastníkov seminára. Tímová práca ako aj spolupráca so stretkom v Quo Vadis bola z môjho uhla pohľadu vydarená a verím, že sa budem môcť zúčastniť takejto podarenej akcie i v budúcnosti.
Lukáš z technického tímu