Speak english? Vyhľadať na stránke

Vo februári sme skoro ráno cestovali na Velehrad, kam sme dostali pozvanie rozprávať pred kňazmi z Moravy o našom spoločenstve. Nakoľko Mário Tomášik nakoniec nemohol ísť, tak sme vyrazili v zložení Michal Steiner a Richard Štefák. Na mieste sme sa stretli s otcom Petrom Bulvasom, ktorý nás pozval. Pri raňajkách sme sa krátko oboznámili s pastoračnou situáciou v diecéze. Následne sme hovorili o našom spoločenstve, o jeho histórii a fungovaní pred asi 40 kňazmi. Na záver bol vytvorený priestor na otázky pre poslucháčov, ktorý bol vyplnený otázkami príp. poďakovaniami. Stretli sme aj niekoľko slovenských kňazov.

Foto: František Ingr, zdroj: clovekavira.cz