Speak english? Vyhľadať na stránke

Škola uctievania – praktická aplikácia

ŠUPA je miesto uvoľňovania a vystrojovania uctievačov do služby chvál. Pozostáva z teoretických vyučovaní zameraných na podstatu vedenia svojho života, obdarovania, ale aj na podstatu vedenia modlitby, či tímu; ako aj z praktických cvičení vedenia piesní, modlitby, ľudí a kapely.

Túžime, aby povstávali uctievači v Duchu a v Pravde, ale aby boli aj vystrojení pre službu chvál, ktorá je stále veľmi žiadaná, ale tiež kľúčová pre duchovný rozvoj celého národa.

Škola zahŕňa 6 večerných stretnutí cca v 2-týždňových odstupoch a jedno celodenné stretnutie – ŠUPA day.

Obsahom stretnutí bude spoločný čas chvál, vyučovania zamerané na témy charakteru, vzťahov, srdca worship-lídra, praktické vyučovania o vedení chvál, o fungovaní v tíme a tiež tréningy zručností, uvoľňovanie do prorockého vedenia chvál i kreativity.

Škola je určená pre tých z vás, ktorí už ste nejakým spôsobom aktívni v službe chvál – na akejkoľvek úrovni, a túžite v tomto povolaní rásť a rozvíjať sa. Podmienkou prijatia je vyplnenie prihlasovacieho formulára, absolvovanie osobného pohovoru a možnosť plnej účasti na stretnutiach.

Kontakt: streda@martindom.sk