Speak english? Vyhľadať na stránke

Spoločenstvo Martindom po 3-ročnej pauze opäť zorganizovalo predvianočnú evanjelizačnú adoráciu s názvom SVETLO V TMÁCH počas dvoch večerov 8. a 10. 12. 2023 vo večerných hodinách v blízkosti vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave.

Ako to vyzeralo?
V Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) bola vystavená Sviatosť oltárna k adorácii. V kostole hrala živá chválová hudba a účastníkov vianočných trhov dobrovoľníci z Martindomu a ďalších katolíckych spoločenstiev pozývali dnu do kostola zapáliť sviečku za svojich blízkych. Vo vnútri kostola mohli napísať aj modlitebné úmysly, za ktoré sa organizátori následne modlili. V kostole boli k dispozícii kňazi na vyslúženie Sviatosti zmierenia či na duchovný rozhovor.

Počas oboch dní prišlo do kostola vyše 1200 ľudí, mnohí zostali dlhšie, využili možnosť spovede alebo rozhovoru s kňazom. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, návštevníkom, kňazom, hudobníkom a každému, kto pridal ruku k tomuto dielu.