Speak english? Vyhľadať na stránke

Posledný novembrový víkend sa v našom spoločenstve niesol v znamení služby – v sobotu sme dokonca slúžili na dvoch miestach naraz. 🙂 Jedným z tých miest bola aj Bratislavská animátorská škola (BAŠ), kde sme mali tú česť slúžiť mladým nádejným animátorom na tému Duch Svätý. Už od rána medzi všetkými účastníkmi panovala dobrá nálada, no najmä otvorenosť na túto tému, o čom sme sa dozvedeli od ich vedúcich animátorov, keďže v piatok večer mali prezentovať ich skúsenosti s Duchom Svätým a ich očakávania, ktoré boli naozaj dosť vysoké. Celý sobotný deň sme mali rozdelený na tri bloky, v ktorých sme sa venovali osobe Ducha Svätého, jeho vlastnostiam, prejavom, darom, charizmám aj ovociu. Popoludňajší blok bol už viac o skúsenostiach s Duchom Svätým, svedectvách ľudí z tímu, ako aj o tom, ako dennodenne kráčať s Duchom Svätým a ako s ním budovať vzťah. O záujme účastníkov o túto tému svedčili aj mnohé otázky, ktoré mladí kládli počas celého dňa. Večerný blok bol už viac modlitebný – začali sme chválami a pokračovali modlitbami za vyliatie Ducha Svätého. V závere sme tiež dali priestor na počúvanie Ducha Svätého a tiež rozpoznávanie a rozlišovanie toho, čo a ako nám hovorí. Zo spätnej väzby sme boli veľmi povzbudení, keďže viacerí účastníci po prvýkrát zažili skúsenosť toho, že počuli Ducha Svätého alebo prijali od neho nejaké konkrétne dary. Náš služobný tím sa menil počas celého dňa, čo v konečnom dôsledku dopĺňalo dynamiku témy Ducha Svätého, keďže aj on sa neustále mení. 🙂 Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou BAŠky a veríme, že Slovensko má nádej v týchto mladých zapálených ľuďoch.

za výjazdový tím Maťa