Speak english? Vyhľadať na stránke

V pondelok 6. júna sme navštívili trnavské spoločenstvá na ich spoločnom modlitebnom stretnutí s názvom tt.chvály. Toto stretnutie sa koná prvý pondelok v mesiaci v jezuitskom kostole.
Modlitbu chvál viedla Evka Hrešková s Peťom Volfom a ich tímom.
„Bolo krásne vidieť, že ľudia sú naozaj smädní po Bohu. Modlili sa s nami od začiatku do konca,“ opisuje Evka a dodáva: „Kostol sa postupne naplnil ľuďmi všetkých vekových kategórií. Bol to hlboký čas modlitby a uctievania Boha.“

Na stretnutí sa účastníkom prihovoril hlavný líder nášho spoločenstva – Mário Tomášik. Hovoril o Duchu Svätom a o tom, ako Boh túži, aby sme ho prijali čím skôr a v čo najväčšej miere. Po prednáške ešte pokračovala modlitba chvál, do ktorej Mário vstupoval s konkrétnymi slovami poznania a modlitbami za ľudí.

Sme veľmi vďační za to, že môžeme byť svedkami toho, ako cirkev opäť ožíva po ťažkom období pandémie. A ako vždy, keď slúžime, sami sme prijali veľa požehnania.

Výjazdový tím – Evka Hrešková, Dominika Švikruhová, Mário Tomášik, Peťo Volf, Lukáš Hacek, a Feri Furman