Speak english? Vyhľadať na stránke
06.03.2024
18:40 - 20:30

Milí priatelia, srdečne vás pozývame k nám na Rožňavskú 17 na OTVORENÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE STREDA NA R17, každú stredu o 18:40 h.

Najbližšiu stredu nás vo chválach povedie Peter Volf a jeho tím.

NOVÉ SRDCE
V marci otvárame na Stredách novú tému, vstúpime do hĺbky človeka – do jeho srdca. Mnohí ponúkajú rýchle recepty na spokojný a úspešný život. Božie slovo v Knihe prísloví učí: “Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.” (Prís 4, 23) O obnove srdca bude na prvej marcovej Strede hovoriť Michal Steiner, vedúci pastierskej služby Spoločenstva Martindom.

Verejné streamy na našom Youtube a Facebooku vysielame každú prvú a tretiu stredu v mesiaci.

„Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5:17-18