Speak english? Vyhľadať na stránke
24.04.2024
18:40 - 20:30

Milí priatelia, srdečne vás pozývame k nám na Rožňavskú 17 na OTVORENÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE STREDA NA R17, každú stredu o 18:40 h. 

Manželia Hoxarovci z Otcovho srdca
Najbližšiu stredu nás vo chválach povedú manželia Michal a Ľubica Steinerovci so svojím tímom. Tentokrát k nám zavítajú veľmi vzácni hostia z Liverpoolu – manželia Robert a Vicki de Hoxar, ktorí už roky slúžia na seminároch The Father´s Heart.

Verejné streamy na našom Youtube a Facebooku vysielame každú prvú a tretiu stredu v mesiaci.

„Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5:17-18

Robert a Vicki de Hoxar

Robert a Vicki de Hoxar