Speak english? Vyhľadať na stránke

Misijný výjazd do Humenného sme plánovali už pár rokov dozadu. Miestny pán farár o. Jozef Kozák nás srdečne pozýval, aby sme prišli spraviť duchovnú obnovu pre jeho farníkov i pre ľudí z celého dekanátu. Pandémia zamiešala karty, no napokon prvý májový víkend 2022 sme sa predsa len vydali na dlhú cestu k našim priateľom na druhej strane republiky. A veru, stálo to za to.

Už v piatok večer, keď sme po cca 7 hodinách cesty autom dorazili na faru do Humenného, nás vítali štedrí a pozorní hostitelia. Hlavný program našej obnovy sa konal na druhý deň. V sobotu o 10:00 sme mali program pre mužov v Kostole sv. košických mučeníkov. O tomto programe bližšie píše Michal Svetko, ktorý ho mal na starosti:
 
„Keďže bolo pekné počasie a záhradkárska sezóna v plnom prúde, pred programom sme nevedeli, koľko mužov môžeme očakávať. S pánom farárom sme si povedali, že všetko nad 12 je úspech. Veľmi nás potešilo, keď nakoniec na program prišlo 35 mužov. Mário rozprával o priateľstve a o tom, že Ježiš je Pánom času. Aj toho nášho, keď si nevieme nájsť čas na dôležité veci. Mali sme aj aktivitu, kde sme napísali na papier všetko to, čo nás v našom živote oddeľuje od Boha, a dali sme to pod kríž. Bol som veľmi rád, že takmer všetci prišli pod kríž odovzdať tieto veci. Svedectvo Tomáša Palaja, člena nášho tímu, bolo úplne trefné a veľmi oslovujúce. Vďaka, Tomáš, a vďaka všetkým, ktorí pri tomto výjazde pomáhali.“

Po programe pre mužov sme mali prestávku na obed a prípravu popoludňajšieho programu. O 14:00 sme sa totiž mali prihovoriť mladým. Neprišlo ich mnoho, no atmosféra bola aspoň komornejšia, osobnejšia. Hlavnú časť programu viedol Mário Tomášik, pričom sa zameriaval na tému našej identity v Bohu a pôsobenia Ducha Svätého (väčšina prítomných boli totiž birmovanci). Po jeho príhovore sme dali priestor svedectvám a modlitbe spojenej s piesňou. Viacerých účastníkov sme neskôr videli aj na ďalšom programe obnovy.

Hneď po programe pre mladých sme mali v kostole stretnutie pre ženy. O ňom píše Diana Svetková:

„Pre mňa bolo veľmi vzácne, že som mohla slúžiť v Humennom. Po rokoch na materskej byť spolu s dievčatami s nášho Spoločenstva, bok po boku. Bolo nás asi 10 a každá sa do programu ženám zapojila jedinečným spôsobom. Vďaka, baby. Téma bola o bremenách, klamstvách a strachoch. Modlili sme sa, hovorili svedectvá, ženy si písali, čo im Pán ukazoval do života. Kostol bol skoro plný a boli sme so ženami 2 hodinky. Bolo krásne, že aj keď sme boli mladšie od väčšiny žien čo prišli, prijali slovo i výzvy, cez ktoré sme ich viedli. Boh má určite pre ženy v Humennom pripravenú ešte požehnanú budúcnosť.“

Sobotňajší program vyvrcholil slávením svätej omše, po ktorej sme ešte viedli modlitbu chvál spojenú s krátkou adoráciou. Ponúkli sme aj službu individuálnej modlitby príhovoru. Ľudia boli veľmi otvorení a vďační.

V nedeľu sme v kostole pred svätou omšou viedli modlitbu chvál spojenú s modlitbami za konkrétne úmysly skrze slová poznania. Zaznelo aj svedectvo nášho Martina Kmeťa. Svätú omšu sme hudobne sprevádzali a po nej sme sa rozlúčili s miestnymi a zakončili našu službu spoločným obedom.

Veríme, že celý tento víkend bol časom zasievania dobrých vecí, povzbudenia, Božieho slova, a že čoskoro bude zjavná aj úroda. Sme veľmi vďační za krásne prijatie, starostlivosť i spoločenstvo. A sme nesmierne vďační, že sme mohli byť svedkami toho, ako sa Boh dotýka sŕdc ľudí, ktorým sme slúžili.



Za výjazdový tím
Eva Hrešková