Speak english? Vyhľadať na stránke

Vo štvrtok 16. 6. 2022 sme boli pozvaní slúžiť na poslednom zo série stretnutí Poslaný chválit do Otrokovíc.

Tak ako na predchádzajúcich stretnutiach, aj teraz sme mali na starosti vyučovanie o modlitbe chvál. Tento raz bola téma venovaná kreativite vo chválach všeobecne a zároveň si účastníci mohli vyskúšať modliť sa pomocou celého tela – tak ako nás k tomu pozýva Katechizmus Katolíckej Cirkvi.

Stretnutie mladých ľudí, ktorí túžia Boha vyvýšiť nad všetko vo svojom živote, bolo povzbudením aj pre nás.

Výjazdový tím Michal Steiner a Lenka Jamborová.

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
List Efezanom 4:32