Speak english? Vyhľadať na stránke

Projekt Godzone tento rok už v januári pripravil online konferenciu pre ženy, ktorá niesla nosný názov STOPY. Program konferencie pozostával z troch blokov s podtémami – hmla, stretnutie a dotyk a obsahoval modlitby chvál, sv. omšu, adoráciu, diskusie a prednášky so zaujímavými hosťami (Kateřina Lachmanová, Zuzana Venglíková, sestra Lamiya, Ivana Antolová…).

Sme poctení, že sme mohli aj my byť súčasťou tejto konferencie. V piatok večer nás slovom o tom, ako sa môžeme niekedy stratiť v hmle poloprávd a zranení a ako z toho von, povzbudila Lenka Jamborová – vedúca modlitbovej služby.

A v sobotu ráno sme s naším chválovým tímom Martindom Worship slúžili v druhom bloku konferencie, kde nám o pokrivených obrazoch a Pravde hovorila Zuzka Venglíková.
Napriek skorému vstávaniu, technickým komplikáciám a takmer mrazivej teplote v hale sme prežili veľmi požehnaný čas v modlitbe, aj v rozhovoroch s ľuďmi z organizačného tímu konferencie.

Archív konferencie je ešte niekoľko dní prístupný a dá sa zakúpiť na: https://stopy.godzone.sk/
Fotky z konferencie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=godzonesk&set=a.4701099636664594

Ďakujeme Pánovi za jeho dobrotu, starostlivosť, priazeň a všetko dobré, čo sme mohli zažiť aj čo sa počas konferencie dialo.

za chválový tím
Maťa Belejová

foto: Godzone