Speak english? Vyhľadať na stránke

V sobotu 15. 6. 2024 sme sa zúčastnili ženskej konferencie „Talitha kum- s lehkostí“ v Otrokoviciach. Manželia Steinerovci viedli workshop pre cca 30 žien na tému „Ako ustáť rozdelenie v rodine a ako do týchto vzťahov prinášať pokoj“. Konferenciu organizoval Credo nadační fond, ktorého cieľom je, aby každý v Českej republike stretol s Kristom a nasledoval ho.