Speak english? Vyhľadať na stránke

V piatok a v sobotu 23. – 24. 2. 2024 sme zažili ženskú konferenciu Godzone v Banskej Bystrici s témou „Nádych“. 7 žien z nášho spoločenstva bolo slúžiť v modlitebno-príhovornom tíme pod vedením Lenky Jamborovej. Lenka viedla modlitebný tím takmer 20-tich žien z viacerých spoločenstiev. Zažili sme požehnaný čas na chválach, omši, adorácii, prednáškach, rozhovoroch a osobných stretnutiach. Boh mocne konal, keď sme mohli slúžiť modlitbou za ženy, ktoré potrebovali načerpať.