Speak english? Vyhľadať na stránke

Boh hovorí ku každému

Boh hovorí veľa a hovorí ku každému človeku. Niekedy máme problém s tým, že ho nepočujeme alebo nevieme rozlíšiť, čo nám presne hovorí. Ak sa to naučíme, ľahšie odhalíme Boží plán pre náš život a budeme schopní naplniť Božie povolanie.
Duch Svätý rozdáva kresťanom charizmy – osobitné milosti. Ako ich prakticky používať pre dobro vlastného spoločenstva a miestnej cirkvi? Ponúkame rady a skúsenosti.

Témy z konferencie sú podrobnejšie spracované v knihe, ktorú sme vydali a je vám k dispozícii tu.