Programové bloky:

 

Blok 1 (9.00 - 10.30)

Chvály - Martindom Worship
Evka Hrešková s tímom Martindom Worship nás na úvod konferencie vovedú do Božej prítomnosti modlitbou chvál.

Prednáška 1 - Miluj blížneho svojho (Michal Steiner)
Michal bude hovoriť o tom, ako zmýšľame a hľadíme na Boha, na seba aj na ľudí, a tiež o tom, ako pomenovať a vyjadriť svoje potreby a žiť zdravú sebahodnotu vo vzťahoch. Na záver prednášky bude priestor pre praktickú aplikáciu počutého slova.

Blok 2 (11.00 - 12.30)

Prednáška 2 - Život s hranicami (Lenka Jamborová)
Lenka aj na základe osobnej skúsenosti s vyhorením bude hovoriť o zodpovednosti za naše vlastné hranice vo vzťahoch a o tom, ako mať láskavú slobodu povedať áno aj nie. Na záver prednášky bude opäť priestor pre praktickú aplikáciu počutého slova.

Prednáška 3 - Nenes, čo ti nepatrí (Soňa Jančíková)
Soňa bude hovoriť o nesení bremien vo vzťahoch, ktoré nám nepatria, o rôznych rolách, ktoré na seba niekedy berieme, a o tom, ako kráčať vo vzťahoch v láske a slobode. Aj po tejto prednáške bude nasledovať praktická aplikácia počutého slova.


Blok 3 (14.00 - 15.30)

Prednáška 4 - Putá v našich životoch (Michal Steiner)
Michal bude ďalej pokračovať v téme slobody vo vzťahoch, konkrétne o putách a väzbách, v ktorých sa často ocitáme cez intenzívne prežívané vzťahy v partnerstve či rodičovstve. Prednášku ukončí praktickou aplikáciou.

Diskusia
Rečníci budú okrem odpovedí na vaše otázky diskutovať aj o tom, čo odznelo v prednáškach, a ako to môžeme žiť v našich každodenných vzťahoch.


Blok 4 (16.00 - 17.30)

Prednáška 5 - Najväčšie prikázanie (Mário Tomášik)
Vzťahy, nech sú akokoľvek krásne a hlboké, nikdy nedokážu úplne naplniť naše vnútro. Ľudské srdce je také hlboké, že ho dokáže naplniť iba Boh. Ak to očakávame iba od ľudí, budeme stále zraňovaní a budeme zraňovať. Mário bude hovoriť o tom, čo (ne)môžeme očakávať od Boha a čo od ľudí.

Záverečné chvály - Martindom Worship
Chválový tím spolu s Máriom nás povedú v modlitbe na záver konferencie, aby všetko počuté slovo nezostalo iba v našich ušiach, ale dostalo sa do srdca a premieňalo naše životy a vzťahy.


Rečníci na konferencii, členovia Spoločenstva Martindom

   
        
  
Mário Tomášik Soňa Jančíková
Michal SteinerLenka Jamborová
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie