2. téma: Ježišov príklad

Prečo by sme mali mať malé spoločenstvá? Ježiš má úžasný plán. Jeden z kľúčov tohto plánu sú modlitbové skupinky.

Ježiš v priebehu svojej trojročnej služby na zemi slúžil nespočetnému množstvu ľudí. Nesmieme však prehliadnuť ani druhú stránku jeho služby. Hneď na začiatku si zhromaždil okolo seba dvanásť jednoduchých mužov a vyzval ich, aby ho nasledovali. Potom s nimi zdieľal svoj život. Učil ich, jedával s nimi, pracoval i cestoval. Pripravoval ich na deň, keď odíde z tejto zeme. Pripravoval ich na úlohu zvestovať evanjelium a budovať Cirkev. Títo Dvanásti tvorili prvú “skupinku” v dejinách Cirkvi.

Ježiš vyzýva k nasledovaniu aj nás. Je naším veľkým príkladom vo všetkom. Kresťan sa má usilovať nasledovať jeho životný štýl a žiť podľa jeho učenia. Úlohou cirkvi, je uviesť do praxe jeho plán dobytia sveta. Strategickým bodom tohto Ježišovho plánu je účasť malých skupín na formovaní ľudí učeníkov.

Prvý dôvod, prečo sú dnes v Cirkvi (vo farnosti) potrebné skupinky je Ježišov príklad. On si osobne použil k výchove a vyzbrojeniu učeníkov formu práce s malou skupinkou.

Ježiš použil skupinku k formovaniu ľudí v učeníkov.


1. Ako sa volali dvanásti apoštoli? (Mt 10,2-4)

 
 
 


2. Akú úlohu zohrali títo muži pri zakladaní cirkvi a pri písaní Nového Zákona?

 
 
 


3. Ježiš sústredil svoje úsilie na výuku a výchovu dvanástich mužov. Prečo to robil? Vysvetli svoju odpoveď.

 
 
 


4. Učil Ježiš tých dvanástich viac ako zástupy ľudí? (Mk 4,33-34)

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie