10. téma: Biblický rozhovor

Podmienkou dobrého biblického rozhovoru je aktívna účasť každého člena skupinky. Pri prvom stretnutí vysvetli na tabuli alebo na kúsku papiera nasledovný diagram:

Skutočný rozhovor v skupinke má byť:

a) nie taký
biblický rozhovor
Hovorí len vedúci

b) ani taký
biblický rozhovor
Skupinka iba odpovedá
vedúcemu na jeho otázky

c) ale taký
biblický rozhovor
Členovia sa vzájomne rozprávajú
a vedúci tento rozhovor usmerňuje

Dobrý biblický rozhovor sa riadi troma základnými pravidlami:

1. Počkaj, kým prídeš na rad! Nikdy nemajú hovoriť naraz dvaja.
2. Drž sa témy! Každý príspevok sa má vzťahovať priamo k preberanému úseku Písma, alebo k otázkam domáceho štúdia alebo naň sa vzťahujúce biblické verše.
3. Vyjadruj sa krátko! Keď sa má na rozhovore zúčastniť každý člen, musia byť jednotlivé príspevky krátke a výstižné.

Tri pravidlá dobrého rozhovoru:
počkaj kým prídeš na rad, drž sa témy, vyjadruj sa krátko.


1. Aká je podmienka dobrého rozhovoru v skupinke?

 
 
 


2. Čo urobíš, keď začnú hovoriť naraz dvaja ľudia?

 
 
 


3. Čo urobíš, keď niekto odpovedá príliš rozvláčne?

 
 
 


4. Aké ďalšie pravidlá by sme mohli uplatniť pre rozhovor v skupinke?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie