14. téma: Čas spoločnej modlitby

Spoločné modlitby sú nenútený spôsob, ako povzbudiť ľudí k spontánnej modlitbe. Na jednej strane prinášame chvály a ďakovné modlitby, vyznania, prosby a orodovania, na druhej strane nám Duch Svätý zjavuje a sprítomňuje Božiu lásku a vedie nás v modlitbe. Zdôrazňovanie modlitby ako bezprostredného rozhovoru s Bohom pomáha ľuďom vyjadrovať sa jednoducho a úprimne, namiesto toho, aby sa modlili tak, aby sa to páčilo ostatným.

Keď spoločenstvo začína určitým časom zvelebovania a oslavy Pána, skupinka si viac uvedomí Božiu prítomnosť. Ľudia sa uvoľnia a úprimne očakávajú na Pána.

Päť dôležitých pravidiel pre dobrý čas spoločných modlitieb:

1. Modli sa nahlas, aby ťa mohol počuť každý člen skupinky.
2. Modli sa krátko, to znamená najviac dve alebo tri vety.
3. Modli sa vždy len za jednu vec.

Skupinka by sa mala v modlitbe najprv vysporiadať s jednou vecou a až potom pristúpiť k ďalšej veci. Podriaďujte sa vedeniu Ducha Svätého. Každý sa môže modliť tak často, ako chce. Keď sa niekto chce modliť za štyri veci, má sa modliť štyrikrát a tak umožniť ostatným, aby sa medzitým mohli tiež modliť. Počúvajte jeden druhého.

4. Modli sa jednoducho. Hovor s Bohom, akoby si hovoril s niekým iným: uvoľnene, úprimne a otvorene.
5. Vo chvíli ticha načúvajte Duchu Svätému.

Príklad: „Otče, ďakujeme ti za Máriu. Prosíme ťa, daj jej opäť dobrú prácu. Požehnaj ju Pane. Amen.“

Cieľom spoločnej modlitby je usmerňovaná a predsa spontánna modlitba, ktorej sa zúčastňuje každý člen skupinky.
Skupinka by si mala viesť modlitebný zoznam. Je potrebné si ho čo najskôr zostaviť. Do tohto zoznamu každý člen skupinky uvedie jednu dôležitú prosbu. Počas týždňa sa každý člen skupinky denne modlí za uvedené prosby. Tieto prosby zostávajú na zozname dovtedy, kým nebudú vypočuté. O vypočutí prosieb alebo o novom vývoji situácie sa na skupinke povie pri nasledujúcom stretnutí. Skupinka poďakuje Bohu za vypočuté modlitby a dotyčná osoba do modlitebného zoznamu uvedie novú prosbu.
Môžete si urobiť modlitebnú reťaz: podľa zoznamu mien sa celý týždeň jeden člen modlí za druhého. Na stretnutí sa ho opýta na jeho potreby a tie prináša v osobnej modlitbe pred Pána. Je to dobrý prostriedok na zblíženie sa navzájom.

Modlitbové spoločenstvo je usmerňované, a predsa spontánne, pričom každý člen skupinky sa na ňom aktívne zúčastňuje.


1. Kedy sa prvá cirkev spoločne modlila? (Pozri Sk 2,42; Sk 4,24-31; Sk 6,6; Sk 12,5; Sk 12,12; Sk 14,23; Sk 20,36; ...)

 
 
 


2. Vymenuj päť pravidiel spoločnej modlitby:
a) ..........................................................
b) ..........................................................
c) ..........................................................
d) ..........................................................
e) ..........................................................

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie