15. téma: Zvelebovanie a oslava Pána

Zvelebovanie a oslava upriamuje našu pozornosť na samotného Boha. Spočíva v tom, že Boha chválime a vzdávame mu úctu jednoducho preto, Kým je. Chválou uznávame Božiu veľkosť a moc, uctievaním velebíme jeho svätosť, lásku a milosť zotrvávame v jeho prítomnosti. Ďakujeme Mu za to, čo všetko urobil - v našich vlastných životoch, i v životoch iných - uznávame tým jeho dobrotu.

Velebenie a oslava je priblížením sa k Bohu skrze vieru v Ježiša. Je vďakyplným a bázneplným uvedomením si jeho prítomnosti, keď sa zídeme v jeho mene (Mt 18,19). Je naším rozhodnutím, či chceme Pána zvelebiť a oslavovať, alebo nie. Biblia nás však k tomu neustále nabáda - napr. Ž 96,7-9; Ž 113; Ž 135,1-3). Boží ľud bol vyvolený k zvestovaniu jeho dobrodenia (1Pt 2,9). Zvelebovanie a oslava vyjadruje pravú chválu a oslavu našich úst (Hebr 13,15). Boh rád počúva našu chválu a velebenie. V Žalmoch je množstvo povzbudení, aby sme chválili Boha, a to nielen ako jedinci, ale aj spoločne. (Ž 149,1)

Ježiš povedal o uctievaní Boha niečo veľmi dôležité: prečítaj si Jn 4,24. Všemohúci Boh hľadá tých, ktorí ho budú uctievať, musí sa to však diať v súlade s Jeho požiadavkami. Aby to tak mohlo byť, musíme byť stále naplnení Duchom Svätým a žiť úprimne a pravdivo v každej oblasti nášho života. Žiť vo svetle - to je tak, aby sme nič z toho, čo žijeme, konáme a myslíme nemuseli skrývať. To bude „opravdivé uctievanie“.

Keď v skupinke velebíme a oslavujeme Pána, je nutné myslieť na štyri veci:

1. Vedúci musí byť príkladom pri velebení a oslave. Členovia skupinky by sa mali učiť, ako velebiť a oslavovať Pána, tým, že budú pozorovať svojho vedúceho.

2. Vedúci môže viesť spev, dať voľný priebeh modlitebnému spoločenstvu, stanoviť istý čas na tiché zamyslenie sa, alebo aj povzbudiť ku hlasitému velebeniu a oslavovaniu. Vo všetkom ale musí byť citlivý na vedenie Ducha Svätého.

3. Cieľom kresťanského velebenia je upriamenie sa na Boha. Preto sa máme vystríhať všetkého, čo by odvrátilo skupinku od sústredenia sa na Ježiša. Zvelebovanie má vystihovať reakciu celej skupinky na pôsobenie Ducha Svätého. Vedúci má v tejto oblasti konať múdro, jemne a starostlivo. Musí dbať, aby počínanie jednotlivca nerušilo pri velebení a oslavovaní skupinku ako celok.

4. Pri speve musí vedúci dbať na to, aby bol k dispozícii text, alebo musí mať istotu, že každý z ľudí danú pieseň pozná. Keď nemôže spev viesť sám, vopred k tomu niekoho ustanoví.

Boh chce počuť našu chválu a velebenie!


1. Čo sa môžeme naučiť o velebení a oslavovaní z nasledujúcich miest Biblie? (Ž 33,1; Ž 40,4; Ž 96,2-3; Ž 117,1-2; Ž 149)

 
 
 


2. Ako máme uctievať Boha? (Jn 4,24)

 
 
 


3. Používanie piesní pri velebení a oslavovaní má pri najmenšom dva dôvody. Prvý, aby sme velebili Pána. Aký je druhý dôvod?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie