Text > Kurzy > Kurz pastierov > 4. téma

4. téma

Musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote: Slovo „viesť“ znamená aj „spravovať, starať sa o, zastať si“. Rodinný život je možné väčšinou posúdiť podľa toho, ako sú vychované mužove deti a aká šťastná je jeho žena.
Ide tu o postoj a starostlivosť, ktorú venuješ tým, ktorí sú ti zverení, až v druhom rade ide o výsledky. Dôležitou vecou je poriadok v tvojom dome, či byte, poriadok v osobných veciach. Nejde o sterilitu prostredia, ale o stav vecí. Vládne u teba doma pokoj a harmónia?

Nie novoobrátenec: Nejde tu o počet rokov vo viere, veď je mnoho kresťanov, ktorí už dlho žijú v kresťanstve, ale stále sú to kojenci. (Pozri 1Kor 14,20; Ef 4,14; Hebr 13,9) Nejde celkom ani o mieru skúseností. Merítko je uvedené hneď ďalej - pýcha.
Musí to byť teda človek, ktorý vie, komu patria všetky úspechy v jeho živote, človek, ktorý si neprivlastňuje výsledky Božej práce v ňom, ale vie, komu patrí úcta. Je to teda vec charakteru a práca na charaktere patrí Duchu Svätému. Ak človek prijíma a žije správny postoj k Božej a svojej úlohe, bude sa na ňom prejavovať zrelý postoj, o akom hovoril Pán. (Pozri Lk 17,7-10)

Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo: Teda ide o úsudok neveriacich okolo teba, ktorí ťa poznajú. Možno si pred obrátením bol „veľký hriešnik“, ale teraz je podstatné, aby si dobrým životom umlčoval ich ústa. (1Pt 2,15) Ak si v zamestnaní ľudia o tebe stále myslia to isté, tak je otázne, nakoľko nastala zmena v tebe, ak nie je viditeľná. Tvoja pracovná morálka musí byť taká, ako je popisovaná v Písme. (Pozri Ef 6,5-7; 1Pt 2,18; Tit 2,9) Dôvodom, pre ktorý je dôležité dobré svedectvo od iných je to, aby sme nevpadli do (oprávneného) opovrhnutia, pretože keby sa o nás šírili pravdivé negatívne správy, boli by sme nimi vo svojej službe zviazaní a diskvalifikovaní. Ľudia by nás nebrali - a právom. Aj keby sme prinášali a hovorili dobré a múdre veci, vyznievalo by to naprázdno. Pravdaže, aj keď žijeme dobre, treba počítať s ohováraním - Pán hovoril, že to tak bude. (Mt 5,11) Ale rozhodujúce je to, či sú tie reči pravdivé, alebo nie. Nie si zodpovedný za to, či sa o tebe niečo hovorí, či nie. Si zodpovedný za to, aby nikto nemal právo hovoriť o tebe negatívne.

Slúžiť ako vedúci skupinky môže akokoľvek obdarovaný človek. Práve táto služba ti pomôže zorientovať sa a podrobnejšie rozoznať svoje obdarovanie a tak zistiť, ktorým údom tela Kristovho si. Mnohí majú zábrany prijať službu vedúceho, pretože nevedia, ako sú obdarovaní. Ale konečné podrobnosti svojho obdarovania sa dozvieš na pochode - teda v nejakej službe.

Práve vedenie skupinky je veľmi krásna a obohacujúca práca a má veľký význam. Bez dobrých vedúcich nebude prebudenie v Cirkvi. Bez ochoty k zodpovednosti neexistuje rast.

Hneď od začiatku premýšľaj a uvedomuj si dôležitosť tejto služby pre Božie kráľovstvo. Premýšľaj o tom v širších súvislostiach než len tak, že sa staráš o pár ľudí.

Neboj sa chýb. Asi veľa vecí pokazíš (ako každý), ale treba byť statočný a svoje zlyhania uniesť. Inak sa nenaučíš žiť z Božej milosti a potom ani ničím nebudeš - lebo len z milosti niečím môžeš byť. Apoštol Pavol povedal, „Milosťou som tým, čím som,“ a to mohol pochopiť len preto, že robil kotrmelce.

Buď k sebe trpezlivý, maj sa rád, odpúšťaj si a buď na seba dobrý. Maj k sebe pekný vzťah, lebo práve taký vzťah má k tebe sám Pán.

Použité z knihy: Jiří Dohnal: Příručka pro vedoucí skupinek; Logos 1992.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie