Speak english? Vyhľadať na stránke
Kurz vedenia skupiniek – Úvod
Článok
Kurz vedenia skupiniek – Úvod
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 1. téma: Úloha Cirkvi
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 1. téma: Úloha Cirkvi
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 2. téma: Ježišov príklad
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 2. téma: Ježišov príklad
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 3. téma: Prvá Cirkev
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 3. téma: Prvá Cirkev
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 4. téma: Učiť sa pomocou vzťahov
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 4. téma: Učiť sa pomocou vzťahov
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 5. téma: Vzdelávanie vodcov
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 5. téma: Vzdelávanie vodcov
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 6. téma: Multiplikácia učeníkov
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 6. téma: Multiplikácia učeníkov
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 7. téma: Rast skupinky
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 7. téma: Rast skupinky
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 8. téma: Výuka vedúcich skupiniek
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 8. téma: Výuka vedúcich skupiniek
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 9. téma: Typické stretnutie skupinky
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 9. téma: Typické stretnutie skupinky
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 10. téma: Biblický rozhovor
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 10. téma: Biblický rozhovor
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 11. téma: Problémy pri rozhovore
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 11. téma: Problémy pri rozhovore
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 12. téma: Zdieľanie sa a orodovanie
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 12. téma: Zdieľanie sa a orodovanie
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 13. téma: Prekonanie zábran
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 13. téma: Prekonanie zábran
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 14. téma: Čas spoločnej modlitby
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 14. téma: Čas spoločnej modlitby
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 15. téma: Zvelebovanie a oslava Pána
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 15. téma: Zvelebovanie a oslava Pána
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 16. téma: Spoločenstvo
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 16. téma: Spoločenstvo
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 17. téma: Vybudovanie vzťahov
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 17. téma: Vybudovanie vzťahov
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 18. téma: Spoznanie potrieb ľudí
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 18. téma: Spoznanie potrieb ľudí
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 19. téma: Starať sa o ľudí
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 19. téma: Starať sa o ľudí
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 20. téma: Jednať múdro
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 20. téma: Jednať múdro
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 21. téma: Kristus – hlava
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 21. téma: Kristus – hlava
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 22. téma: Kresťanský vodca a autorita
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 22. téma: Kresťanský vodca a autorita
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 23. téma: Zodpovednosť vodcu
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 23. téma: Zodpovednosť vodcu
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 24. téma: Viesť príkladom
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 24. téma: Viesť príkladom
zobraziť viac
Kurz vedenia skupiniek – 25. téma: Viesť učením
Článok
Kurz vedenia skupiniek – 25. téma: Viesť učením
zobraziť viac
26. téma: Služobníci
Článok
26. téma: Služobníci
zobraziť viac
Ukončenie Kurzu vedenia skupiniek
Článok
Ukončenie Kurzu vedenia skupiniek
zobraziť viac
Záver Kurzu vedenia skupiniek
Článok
Záver Kurzu vedenia skupiniek
zobraziť viac