23. téma: Zodpovednosť vodcu

Vedúci skupinky, ako každý kresťanský vodca, je v zásade zodpovedný za štyri veci:

1. Žiť zdravým duchovným životom
Duchovný vodca nemôže priviesť iného k vyššej duchovnej zrelosti, než akú dosiahol sám. Tvoj vlastný vzťah k Bohu musí byť tou najdôležitejšou vecou v tvojom živote. Ak máš vykonávať svoju službu dobre, musíš sústavne rásť. To zahŕňa: denné štúdium Biblie a modlitbu, pravidelnú účasť na spoločnom zvelebovaní a oslave Pána, účasť na vyučovaní a spoločenstve Božích detí. Zahŕňa to aj prehlbovanie duchovného vzťahu k tvojmu manželskému partnerovi v rodine.

2. Buď príkladom - odzrkadľuj Krista
Duchovný vodca má byť tým, ktorí sú pod jeho autoritou, modelom Krista. Si zodpovedný, aby si ukázal členom svojej skupinky na svojom charaktere, reči a jednaní, čo to znamená byť zrelým Ježišovým učeníkom. Dokážeš to iba vtedy, keď budeš sám žiť zdravý duchovný život.

3. Ochraňuj tých, ktorí sú ti zverení
Vedenie skupinky je pastierska služba v malom merítku. Si zodpovedný urobiť všetko, čo je v tvojich silách pre starostlivosť, ochranu a rozvoj tvojej skupinky. Máš z nich budovať učeníkov. Máš sa stať otcom a matkou znovuzrodeným nemluvniatkam, a tým, ktorí už vyrástli z veku malého dieťaťa vo viere, starším bratom, sestrou. Boh ti dal výsadu pomáhať ľuďom a slúžiť im.

4. Vyzbrojuj členov skupinky k službe
Musíš stále dbať na to, aby si pomáhal členom skupinky spoznávať ich duchovné dary, rozvíjať ich a používať. Pomáhaj im v miestnej farnosti nájsť možnosť k službe, aby sa mohli uplatniť ako fungujúce údy Kristovho tela.

Ži zdravo! Buď príkladom! Ochraňuj! Vyzbrojuj!

1.
a) Čo nariadil Pavol Timotejovi, mladému kresťanskému vodcovi v 1Tim 4,16?
b) Čo malo byť výsledkom plnenia tohto usmernenia?

 
 
 


2. Čo zahŕňa podľa tvojej mienky ochraňovanie ľudí?

 
 
 


3. Čo je cieľom duchovnej prípravy podľa Ef 4,11-16?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie